Projeler

Proje: MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU/4006 TÜBİTAK ROBOT BİLİM FUARI/2014-2015

Proje Türü Tübitak
Proje Alt Türü 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
Proje Adı MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU/4006 TÜBİTAK ROBOT BİLİM FUARI/2014-2015
Proje Açıklaması 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimizden toplam 30 öğrenci belirleyerek fen zümresi olarak öğrencilerimize robotik eğitimi verdik. Robotsan firmasından proje bütçesiyle 5 tane o-bot aldık. Bu yüzden 30 öğrencimizi altışarlı olacak şekilde gruplandırdık. Fuar kapsamında 30 robotik proje öğrencilerimiz tarafından sergilenmiştir. Robot bilim eğitimleri ile öğrencilerimiz algoritmalar geliştirerek, geliştirdikleri algoritmaları o-bot lara yüklediler ve o-bot ları hareket ettirdiler. Öğrencilerimiz gerçek hayatta karşılaştıkları soru ve sorunlara robotik bileşenleri kullanarak, algoritma geliştirerek çözüm buldular. Bu şekilde öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini uygulamaya dayalı olarak geliştirme imkânı buldular. Aynı zamanda öğrencilerimizin takım halinde, dayanışma içinde çalışma becerileri gelişmiş oldu. En önemlisi de disiplinler arası çalışma yeteneği kazandılar.
Proje Amacı Proje kapsamındaki eğitimleri verme amacımız Howard Gardner ın aşağıdaki sözü de özetlenebilir. ‘’Yeni nesiller, makinelerin yapamayacağı işleri yapabilecek becerilere sahip olmalı.’’ Howard Gardner
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2015-01-01
Bitiş Tarihi 2015-06-05
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları • Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, • Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, • Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, • Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, • Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, • Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, • Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, • Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Sevil SOYKAN
Projenin Uygulandığı Yer BOR/NİĞDE Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Proje Bütçesi 5000 TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge