Projeler

Proje: AYAZ ATA YARDIM PROJESİ

Proje Türü YEREL PROJELER
Proje Alt Türü YEREL PROJELER
Proje Adı AYAZ ATA YARDIM PROJESİ
Proje Açıklaması Okul meclisi ve Ayaz Ata proje ekibi projenin tanıtımını yapar. Her ay ekip toplantısı yapılarak etkinlikler planlanır. Şube sınıf rehber öğretmenleri planlanan etkinliklerin onayı için okul idaresini bilgilendirir ve uygulama süreçlerini takip eder. Okul Rehber Öğretmeni etkinliklerin planlanmasında ve uygulanmasında öğrenci ve öğretmenlere rehberlik eder. Ailelerin bu sürece dahil edilmesi için öğrenci ve öğretmenlerden oluşan Ayaz Ata Ekibi gerekli etkinlikleri planlar ve okul idaresinin onayına sunar.
Proje Amacı Öğrencilerin evrensel projeleri(sevgi,saygı,yardımlaşma,birlik,beraberlik vb.) benimseyip davranışa dönüşmesini sağlamak. Ayrıca bu değerlerin kültürel bir miras olduğunun farkındalığını oluşturmak.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Kurtuluş Ortaokulu Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2017-11-01
Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemler kazandırılmış, değerlere karşı duyarlılık oluşturulmuş ve onları davranışa dönüştürmüş olacaklardır. • Öğrencilerin kendini tanımasına, yeteneklerini keşfetmesine bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamasında yardımcı olacaktır. • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile bakabilen bireyler olarak yetiştirmek olacaktır. • Bütün kültürlere saygı gösterilmesini öğretmiş olmak. • Farklılıkları zenginlik olarak görmelerinin sağlanması. • Öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerine imkân sağlayıcı okul ortamı oluşturmalarını sağlamış olmak. • Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri
Projenin Uygulandığı Yer Ulukışla Merkez
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge