Projeler

Proje: GÜLÜMSE YARINLARA

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Drama
Proje Adı GÜLÜMSE YARINLARA
Proje Açıklaması AIMS *Bu proje ile öğrenciler; - Şiddet içeren olumsuz davranışlardan uzak durur. -Öz güven kazanır ve bu sayede kendilerini doğru ifade eder. -Okula ilgi ve sevgi gösterir, ders içi etkinliklere katılır, akademik başarısını yükseltir. -Sosyal beceriler geliştirir. -Gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarır. -Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. -Hedeflerini belirler ve bu alanlara yönelir. Bu proje ile öğrenciler toplumun geleceği için önemli olduklarını hisseder ve bu sayede faydalı işler yapmak adına üretken ve yaratıcı bireyler olmak için gayret gösterirler. WORK PROCESS *Ocak 2018 -Proje ortağı okullar kendi okullarının tanıtımını yapacaklar. -Projede yer alacak öğrenciler belirlenecek ve proje öğrencilere tanıtılacak. -Proje velilere tanıtılacak. Şubat 2018 -Öğrencilere "şiddetin zararları, öfke kontrolü ve öz güven konulu seminerler verilecek. -Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma etkinlikleri yapılacak.( haftada 1 kez) -Ev ziyaretleri yapılacak. *Mart 2018 -Velilere " Ebeveyn Olmak" konulu seminer verilecek. -Yaratıcı drama etkinlikleri yapılacak.( Haftada 1 kez) -Yaratıcı yazma etkinliği ve okuma saatleri düzenlenecek. ( haftada 1 kez ) -" Başarı Hikayemi Anlatıyorum" konulu seminer çalışması yapılacak. *Nisan- Mayıs Haziran 2018 - Yaratıcı drama , yazma etkinlikleri ve okuma saatleri haftada bir kez yapılmaya devam edilecek. Makam ziyaretleri yapılacak. Sosyal etkinlikler düzenlenecek.En az 1 toplum hizmeti yapılacak. - Proje sonunda " Gülümse Yarınlara" adı altında proje dergisi hazırlanacak.
Proje Amacı İlkokul çağından çıkan çocuklar ergenliğe adım adım ilerlerken kimlik arayışına girmektedir. Bu arayışa giren kimi çocuklar; gerek ailelerinin gerek yaşadıkları çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki farklılıkları, gerekse kendilerini doğru ifade edemediklerinden bu süreci sorunlu bir şekilde geçirebilmektedirler.Bu süreci sorunlu geçiren çocukların kişiliklerinde kalıcı hasarlar meydana gelebilmektedir.Çocukların kendi değerlerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu sayede gelecekleri adına doğru ve faydalı adımlar atmalarına yardımcı olmak biz öğretmenlerin sorumluluğundadır. Proje ile şiddet eğilimli,olumsuz davranışlar geliştiren, öz güven eksikliği yaşayan ve akademik başarısı düşük çocukların kendi değerlerinin farkına varmaları, gelecekleriyle ilgili hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmanın doğru yollarını kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2017-11-03
Bitiş Tarihi 2018-11-03
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları EXPECTED RESULTS - Öğrencilerimiz daha mutlu, öz güveni yüksek bireyler haline gelecektir. -Aldıkları eğitimin pozitif yansımalarıyla öğrencilerimizin akademik başarısı artacaktır. -Öğrencilerimiz şiddet ve bu tür olumsuz davranışlardan uzaklaşacaktır. -Aldıkları eğitimlerle ve katılacakları sosyal etkinliklerle kendi yeteneklerini keşfedeceklerdir. -Hedefleri ve yetenekleri doğrultusunda şimdiden bir meslek belirleyip bu doğrultuda eğitim almaya yönelecekler. -İletişim becerileri gelişecektir. -Öğrencilerimizde aidiyet hissine katkı sağlanacaktır. -Velilerimiz çocuklarını daha iyi anlayacak ve bu sayede çocuklarının ergenlik sürecini en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olacaktır. -Bu proje ;düşünen, üreten, vatanperver, ilkeli, toplumsal değerleri benimsemiş bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Meliha YILMAZ- Özlem TAKALAR
Projenin Uygulandığı Yer Niğde Şehit Fazıl Doğruöz MTAL
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge