Projeler

Proje: Akıl Oyunları İle Öğreniyorum

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Disiplinler Arası
Proje Adı Akıl Oyunları İle Öğreniyorum
Proje Açıklaması Projemiz 28 haftalık bir proje olup belirli zaman aralıklarında belirlenen oyunlarla ve hazırlanan plana uygun şekilde düzenlenmiştir.Her oyun öğretimi sonunda oyun ve ders kazanım değerlendirme formları vardır.Bu formlar programda belirlenen süreler içerisinde tamamlanan bölümler sonunda doldurulacaktır.Oyunları uygulama esnasında çekilen resimler ve yapılan etkinlikler paylaşılacaktır.Katılımcılara oyunlar ve değerlendirme formları hakkında dosya takviyesi yapılacaktır.Her ay sonunda değerlendirme raporları incelenip ortaya çıkan sonuçlar paylaşılacaktır. Akıl ve zeka oyunları ile yeterli bilgiye sahip olamayan öğretmen arkadaşlara oyunlarla ilgili konu anlatımı, etkinlik örnekleri ,örnek sorular ve uygulanacak oyunlara ait görseller gönderilecektir.
Proje Amacı 1. Belirlenen derslerde çocukların ilgi ve merakını derse çekebilme,(merak öğrenmedeki etkisi) 2. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin algı,şekil ve zemin bağlantısı yaparak soyut konuları somutlaştırma, 3. Derslere aktif katılımın sağlanması, 4. Dezavantajlı okullarda okula devamsızlığın azaltılması,(özel hedef) 5. Sistemli düşünme alışkanlığının kazanılması, 6. Çözüm üretmeye ve çok yönlü düşünme becerisi kazandırma, 7. Ezbercilikten uzaklaşıp araştırmacı bir kimlik kazanması, 8. Derse önyargılı yaklaşan öğrencilerin oyun oynarken kendilerini rahat hissedip ön yargılarından kurtulması, 9. Karşılaştığı güçlüklerle mücadele etmeyi öğrenmesi, 10. Başarısız olduğu derslerde başarılı olmak için farklı yollar denemesi, 11. Ders başarısından daha çok mücadele azminin önemini fark etmesi,, 12. Sınıf içinde bireysel ve takım olarak hareket etme kabiliyetini kazanması,
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2017-11-06
Bitiş Tarihi 2018-06-08
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları İki turnuva yapıldı. Öğrenci değerlendirme formları oluşturuldu. Türk tarihi boyunca kullanılan akıl oyunlarının tanıtımları yapıldı. Akıl Oyunları Köşesi oluşturuldu.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Abdullah YÜCEL
Projenin Uygulandığı Yer 7-12 yaş aralığı bütün sınıflar
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge