Projeler

Proje: ARK KAYNAK TEKNİKLERİ VE KORUYUCU BAKIM (AKT-KOBA)

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim
Proje Adı ARK KAYNAK TEKNİKLERİ VE KORUYUCU BAKIM (AKT-KOBA)
Proje Açıklaması Bu proje ile öğrenici ve öğretici katılımcıların; mesleki bilgi, beceri ve nitelikleri kazanması ve kullanması, mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçilik ve kaliteye yönelik çalışmaların desteklenmesi hedeflenmektedir. Projenin uygulanması ile tüm katılımcılarımızın; Avrupa genelinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin teşvik edilmesi, yeterliklerin ve kazanımların tanınması, sertifikalandırılması, şeffaflığını artırmak ve yabancı dillerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde bu teknolojilerin uygulanış biçiminin incelenip, uygulanabilir olanların tespit edilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi ile potansiyel iş gücü ve üretimin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği süreci içerisinde medeniyetlerin birbirini tanıması, küreselleşen dünyada hoşgörü ortamı içerisinde, kültürlerin kaynaşmasına da bir katkı sağlaması projenin ayrı bir yararı olarak görülmektedir.
Proje Amacı Projemiz; Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alanı Kaynakçılık Dalında öğrenimlerine devam eden 15–17 yaş grubundaki 24 öğrenici ve 6 öğreticinin Ark Kaynak Teknikleri ve Koruyucu Bakım ( AKT-KOBA ) konusunda Almanya/Mannheim'da faaliyet gösteren Carl Bosch Schule Heidelberg, ZAB Frankenthal ve IUVENTAS kurum/kuruluşlarında eğitim/staj faaliyetlerini kapsamaktadır. Okulumuzda AKT-KOBA ile ilgili uygulamaların yapıldığı bir atölye ve laboratuarımız mevcut olup en son teknolojik gelişmelere paralel olarak kıt imkânlar ölçüsünde yenilenmekte ve eğitim-öğretimde aktif olarak kullanılmaktadır. Katılımcılarımızın proje akışıyla elde edecekleri kazanımlarla bölgemizde endüstriyel üretim için gerekli teknik elemanların Avrupa Birliği standartlarında yetiştirilip iş gücü piyasasına kazandırılmaları hedeflenmektedir. Projenin hazırlanmasında öğrenicilerimiz açısından temel amaç; Avrupa birliğine üye ülkelerde Ark Kaynak Teknikleri ve Koruyucu Bakım konularında katılımcılarımıza bilgi ve becerilerin kazandırılarak yeterlilik ve iş deneyimlerinin artırılması, mesleği ile ilgili yeni yöntem ve teknikleri yerinde görüp uygulamaları, mesleki eğitimde edinilen bilgilerin karşılıklı paylaşımı, girişimcilik ruhlarının geliştirilmesi, kültürler arası etkileşimin sağlanması ve iş gücü piyasasındaki rekabete uyum sağlamalarıdır. Kazanılan bilgi ve becerilerin diğer öğrencilerle ve bu bağlamda yetiştirilmiş elemanlara ihtiyacı olan sanayi ile paylaşılmasıdır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü
Carl Bosch Schule HeidelbergProje Ortağı
Zentrum für Arbeit und Bildung Frankenthal gemeinnützige GmbHProje Ortağı
IUVENTAS Betreuungseinrichtung für ModellprojekteProje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2017-07-31
Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Katılımcı gruplarımız Metal teknolojisi alanında eğitim veren ve eğitim alan bireylerden oluşmaktadır. Öğretici pozisyonunda projeye dahil olan katılımcılarımız alanında uzman teknik öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz gerçekleşecek proje neticesinde AKT-KOBA konusunda mevcut durumlarının güçlü ve zayıf yönlerini, mesleklerinin yenilikçi fırsatlarını, dil becerilerini ve mesleki eğitimde gelecekte karşılaşabilecekleri tehditleri analiz ederek çözüm önerisi geliştirebilme becerilerini geliştireceklerdir. Katılımcıların tamamının projenin hazırlık ve yerleştirme sürecinde alacakları belge ve sertifikaları mesleki hayatlarında vasıflı teknik elemanlar olarak kullanmaları planlanmaktadır. AKT-KOBA’nın hazırlanması ile; • Bilginin sürekli yenilenmesi ve yeni teknolojilerin kullanılması, evrenselliği ve nesillere doğal bir miras gibi aktarılabilmesi, edinilen bilgi ve becerilerin formal ve informal yolla tanınması ile gelecek yıllarda ortak Avrupa fikrini hayata geçirecek
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Ali TAŞ
Projenin Uygulandığı Yer Mannheim/ALMANYA
Proje Bütçesi 26.676.00 € TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge