Projeler

Proje: Çocuk Gelişiminde Drama-Dramada Avrupa Uygulamaları

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim
Proje Adı Çocuk Gelişiminde Drama-Dramada Avrupa Uygulamaları
Proje Açıklaması Projemizin süresi 1 yıl olup 01-08-2017 tarihinde başlayıp 31-07-2018 tarihinde sona ermiştir. Projemiz kapsamında 2 staj hareketliliği gerçekleşmiştir. 1. akışa 10 öğrenci ve 2 refakatçi katılmış ve öğrenciler 21 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya'da bulunan SOC. COOP. GIOCOLANDIA kurumunda staj yapmışlardır. Projemize ait 2. akışa ise 10 öğrenci ve 2 refakatçi katılmıştır ve öğrenciler 27 Mayıs - 09 Haziran tarihleri arasında Portekiz'de bulunan AgrupamentodeEscolasdeMoureeRibeira kurumunda staj yapmışlardır. Projemize yer alan öğrencilerimiz 10, 11 ve 12. sınıflardır ve çocuk gelişimi bölümünde eğitim almaktadırlar. Her 2 hareketliliğimizin konusu da çocuk gelişimi alanında büyük bir öneme sahip drama konusudur. İtalya akışında öğrenciler şu konularda staj faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir: - Çocuk gelişiminde yaratıcı drama teknikleri - Drama ortamı oluşturulması - Yaratıcı drama lideri özellikleri ve tanımı - Çocukların düşsel yeteneklerinin geliştirilmesi - Psikodrama ve eğitici drama türlerinin öğrenilmesi Portekiz akışında ise öğrenciler; eğitimsel dramada kullanılan oyun ve oyuncakların tanıtılması, formal ve informal drama örnekleri,drama oyun materyallerinin geliştirilmesi, eğitsel oyun ve oyuncakların tasarlanması, drama oyunlarının oynanması konularında staj yapmışlardır. Drama, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir (Cottrell, 1987). Drama , o anda, herhangi bir metne bağlı kalmadan canlandırma yapma sanatıdır. Çocuklar o anda düşünerek canlandırma yapacakları için bağımsız düşünme yetenekleri gelişir. Gerektiğinde grup olduğu arkadaşlarıyla kafa kafaya verip bir şeyler düşünmesi gerekecektir. Dolayısıyla çocukların iş birliği yapabilme özellikleri gelişecektir. Yeri geldiğinde konuşmadan, sadece jest,mimik ve hareketlerle canlandırma yapacaktır. Dolayısıyla çocukların sözel olmayan iletişimleri gelişecektir. Çocuğun kelime dağarcığını geliştirerek dil gelişimine katkıda bulunacaktır. Çocuk bedenini kullanmayı daha iyi öğrenecektir. Dolayısıyla psikomotor gelişimi desteklenecek, dinleme becerisi gelişecektir. Çocuk gelişiminde bu derece önemli bir rol alan dramanın çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerimiz tarafından Avrupa'da uygulamalı olarak öğrenilmesi geleceğin nesillerini yetiştirecek olan bu öğrencilerin mesleki becerilerini pozitif yönde etkiledi. Proje de yer alan öğrenciler mezun olduktan sonra ana okulu öğretmeni, yardımcı öğretmen ya da çocuk bakım ve gelişim uzmanı olacaklar dolayısıyla daha özgür, yaratıcı ve düşünsel becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeye katkıda bulunacaklardır. Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak projemizi yürüttük. Okulumuz proje kalite verimliliğini maksimum seviyede tutmak amacıyla maliyet ve zaman çizelgesi hazırlamıştır. Ayrıca yabancı ortakların katkıları ile okulumuz toplantı, araştırma, anket, mülakat, istatistiki veri analizi, planlama ve organizasyon çalışmaları, değerlendirme anketleri, gözlem raporları hazırlamıştır. Proje ile katılımcıların mesleki becerilerinin ve mesleklerine olan adaptasyonlarının artırılması, kişisel ve dilsel yeterliliklerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik oranlarının artırılması, proje sonunda gerekli bilgi ve becerileri edinen, mesleki teknik donanıma sahip, bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Staj yapılan ülkelerden birisi olan İtalya'da okul öncesi okullaşma oranı % 92.9, diğer bir ülke olan Portekiz'de okul öncesi okullaşma oranı 89.3'tür. Ülkemizde ise bu oran yaklaşık %70 civarındadır. Katılımcılarımız Avrupa'da okul öncesi eğitime verilen önemi görmüşler, mesleklerinin anlam ve önemini daha iyi kavramışlardır. Katılımcılar yurt dışı staj hareketliliğine katılmakla sadece mesleki becerilerini artırmakla kalmayıp kişisel ve dilsel becerilerini de geliştirmişlerdir. Daha önce okulumuzun uluslararası bir proje deneyimi olmaması ve öğrencilerin kırsal kesimlerde yaşayan maddi imkanları kısıtlı kişiler olması nedeniyle bu Avrupa hareketliliği onlar için bulunmaz bir fırsat olmuştur. Hayatlarında ilk defa yurt dışına çıkan katılımcılar Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuş, eğitimler süresince İngilizce dilini aktif olarak kullanmış ve Avrupa'daki eğitim modülleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Öğrencilerimiz Erasmus+ programını, önceliklerini öğrenmiş ve hayat boyu öğrenme algısını benimsemişlerdir. Öğrenciler ve refakatçiler okullarına geri döndüklerinde tüm çocuk gelişimi öğrencilerine, öğretmenlere ve idari personellere aktarmışlardır. Okullar, çocuk gelişimi alanında drama konusunda yeni uygulama metotlarını öğrenmişlerdir. Öğrendikleri bu metotları uzun vadede tüm çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine uygulayacak olan okulumuz hem kurumsal nitelik ve kapasitelerini artırmış hem de projenin sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Proje ile birlikte okulumuz da kurumsal kimliğine ve mesleki eğitim programlarına AB boyutu kazandırmıştır.
Proje Amacı Proje ile katılımcıların mesleki becerilerinin ve mesleklerine olan adaptasyonlarının artırılması, kişisel ve dilsel yeterliliklerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik oranlarının artırılması, proje sonunda gerekli bilgi ve becerileri edinen, mesleki teknik donanıma sahip, bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi Proje İştirakçisi ( Katılımcı )
Başlangıç Tarihi 2017-08-01
Bitiş Tarihi 2018-07-31
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Katılımcılar yurt dışı staj hareketliliğine katılmakla sadece mesleki becerilerini artırmakla kalmayıp kişisel ve dilsel becerilerini de geliştirmişlerdir. Daha önce okulumuzun uluslararası bir proje deneyimi olmaması ve öğrencilerin kırsal kesimlerde yaşayan maddi imkanları kısıtlı kişiler olması nedeniyle bu Avrupa hareketliliği onlar için bulunmaz bir fırsat olmuştur. Hayatlarında ilk defa yurt dışına çıkan katılımcılar Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuş, eğitimler süresince İngilizce dilini aktif olarak kullanmış ve Avrupa'daki eğitim modülleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Öğrencilerimiz Erasmus+ programını, önceliklerini öğrenmiş ve hayat boyu öğrenme algısını benimsemişlerdir. Öğrenciler ve refakatçiler okullarına geri döndüklerinde tüm çocuk gelişimi öğrencilerine, öğretmenlere ve idari personellere aktarmışlardır. Okullar, çocuk gelişimi alanında drama konusunda yeni uygulama metotlarını öğrenmişlerdir. Öğrendikleri bu metotları uzun vadede tüm çocuk gel
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Ahmet AĞKUŞ
Projenin Uygulandığı Yer Nicotera/İtalya ve Braga/Portekiz
Proje Bütçesi 38.556,00 € EUR

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge