Projeler

Proje: Edikli’den Avrupa’ya Uzanan Çocuk Gelişimi Eğitimi

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim
Proje Adı Edikli’den Avrupa’ya Uzanan Çocuk Gelişimi Eğitimi
Proje Açıklaması E. 2018 ERASMUS+ Projenin Tanımı Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bir kurum olarak bir çocuğun gelişiminin lise yıllarından tutunda üniversite hayatına dahi etki edeceğini hatta hayat boyu taşıyacakları hasarların oluşumunda etkili bir dönem olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinci empoze etmeye çalıştığımız çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki öğrencilerimiz için hazırladığımız bu projemiz bölümdeki öğrencilerin çokuluğundan kaynaklı olarak iki akışlı hazırlanmıştır. İlk akışımızda öğrencilerimiz bir insanın temelini oluşturan iki unsuru, iletişim ve ruh hali, incelemek amacı ile Granada/İspanya'daki ev sahibi ortağımız Orden Hospitalaria de San Juan de Dios - Centro Colegio de Educacion Especial "San Rafael" 'e 2 haftalık bir süre için gideceklerdir. Akışımız 06.01.2019-19.01.2019 tarihleri için planlanmıştır. İlk akışımızı oluşturan 14 öğrencimiz ve 2 refakatçimiz rehberlik ve konuşma terapisi üzerine teorik eğitimlerini tamamlamışlardır. Ancak okulumuzun onlara imkanlar dahilinde sağladığı staj eğitimlerinin içeriğinin yetersiz olmasından kaynaklı olarak konuya vakıf olup uzmanlaşamamaktadırlar. Bu da öğrencilerimizin iş bulma aşamasında zorlanmalarındaki en büyük etkendir. Bu akışımız ile katılımcı öğrencilerimizin çocuklarla iletişim kurma yöntemlerini öğrenmelerini ve problemleri olan çocuklara yaklaşım yollarını öğrenmelerini hedeflemekteyiz. Projemizin ikinci akışını yine çocuk gelişimi ve eğitimi bölümündeki fakat farklı 14 öğrenci ve 2 refakatçimiz için hazırladık. Okulumuz öğrencileri ülkemizde çok yaygın olmasa da çocuk gelişiminde kullanılan montessori konusunda teorik eğitimlerini alıp yetersiz kalsa da stajlarını tamamladılar. Ülkemizde maalesef yaygın olmasa da dünya genelinde 1907’de Dr. Maria Montessori aracılığı ile ilk kez İtalya'da uygulanan montesorri eğitiminin nasıl kullanıldığını ve çocuklar üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile 2 haftalığına Prag/Çekya'ya gidecek olan öğrencilerimize FOX and ROSE anaokulu ev sahipliği yapacaktır. Akışımız 10.03.2019 tarihinde başlayıp 23.03.2019 tarihinde son bulacaktır. Bu akışımız ile birlikte montessori eğitimini detaylı bir şekilde inceleme şansı elde edecek öğrencilerimiz ülkemiz çocukları için farklı bir bakış açısı ile döneceklerdir.
Proje Amacı Avrupa Hareketlilik ve İşbirliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler okulumuzun kalite yönetim ve uluslararasılaşma bazındaki ihtiyaçlarına fayda sağlayacak ve bu alandaki yeterlilikleri artıracak faaliyetlerdir. Avrupa hareketlilik faaliyetlerine katılacak olan öğrenciler hem katılım öncesinde yabancı dil eğitimi alabilmekte hem de yurt dışı staj süresince pratik yaparak yabancı dillerini geliştirme imkanı bulabilmektedir. Böylece öğrencilerin dil yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin yurt dışında eğitim süresince Avrupa ülkelerinin eğitim araç gereç uygulama,teknik ve metodlarını öğrenmesi gözlemlemesi ve döndüklerinde okullarına aktarabilmesi ile okulumuzun eğitim müfredatında olumlu gelişmeler sağlanabilecektir. Okulumuz öğrenilen iyi uygulama örneklerini kendi bünyesinde uygulayabilmek için çalışmalar başlatacaktır. Avrupa hareketliliğine katılan öğrenci sayısının artması ve bu alandaki uluslararası kurumlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ile okulumuz Avrupa Boyutu kazanacaktır. Uluslararasılaşma boyutunda Avrupa ülkelerinden ülkemize bilgi transferi sağlanacaktır. Okulumuzun Avrupa ülkeleri ile olan diyalogunun gelişmesi uzun vadede hem kültürel hem de mesleki anlamda kültürel kaynaşmayı sağlayacaktır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi Proje İştirakçisi ( Katılımcı )
Başlangıç Tarihi 2018-11-01
Bitiş Tarihi 2019-10-31
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Avrupa Hareketlilik ve İşbirliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler okulumuzun kalite yönetim ve uluslararasılaşma bazındaki ihtiyaçlarına fayda sağlayacak ve bu alandaki yeterlilikleri artıracak faaliyetlerdir. Avrupa hareketlilik faaliyetlerine katılacak olan öğrenciler hem katılım öncesinde yabancı dil eğitimi alabilmekte hem de yurt dışı staj süresince pratik yaparak yabancı dillerini geliştirme imkanı bulabilmektedir. Böylece öğrencilerin dil yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin yurt dışında eğitim süresince Avrupa ülkelerinin eğitim araç gereç uygulama,teknik ve metodlarını öğrenmesi gözlemlemesi ve döndüklerinde okullarına aktarabilmesi ile okulumuzun eğitim müfredatında olumlu gelişmeler sağlanabilecektir. Okulumuz öğrenilen iyi uygulama örneklerini kendi bünyesinde uygulayabilmek için çalışmalar başlatacaktır. Avrupa hareketliliğine katılan öğrenci sayısının artması ve bu alandaki uluslararası kurumlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ile okulu
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Sedef KONUK
Projenin Uygulandığı Yer Prag/Çek Cumhuriyeti ve Granada/İspanya
Proje Bütçesi 42.460,00 € EUR

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge