Projeler

Proje: Exchange of good practices for implementing CLIL method to cater for the needs of disadvantaged and special needs groups and to reduce the differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA2 Sektörel Beceri Ortaklıkları
Proje Adı Exchange of good practices for implementing CLIL method to cater for the needs of disadvantaged and special needs groups and to reduce the differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities
Proje Açıklaması CLIL (İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme) Avrupa çapında ortaya çıkmıştır, ancak ülkeler bu duruma seyirci kalmaktadır. Bazı ülkelerde, CLIL ilkokullardan üniversitelere kadar ulusal müfredatlara dahil edilmiştir. Proje ortakları, CLIL'in uygulanmasında farklı aşamaları temsil etmektedir. Proje, 6 kuruluştan oluşan bir stratejik Avrupa ortaklığına dahil edilmeyi, çeşitliliği, eşitliği, tür dengesini ve ayrımcılık yapmamayı teşvik etmektedir. Ortaklık, sosyal dezavantajlı öğrenciler (RO ve İrlanda), göçmenler (İngiltere), yetenekli öğrenciler (TR), STK'lar konusunda uzmanlaşan 2 kurumdan oluşuyor. Ortaklık, her bir kurumun bir kurum olarak ve bir bütün olarak, kurumdaki öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların, yetişkinlerin, ebeveynlerin vb. gelişimini 2018-2020 yılları arasında sağlayacaktır.
Proje Amacı Hedefler a) 4 okulun 40 personeli: mesleki yeterlilikler: (öğrenme sürecini öğretme ve izleme, dijital teknolojiyi kullanma, bilgi, danışma ve öğrencilere farklı davranma ve çaprazlama: okulun kurumsal gelişimi ve okul-toplum ortaklığı dilsel, iletişim, Avrupa iş birliğinin gelişimi b) iki STK'dan 10 personelin mesleki yeterlilikler: dilsel, dijital, takım çalışması ve enine: kurumsal gelişme, iletişim, dilbilim, Avrupa iş birliğinin gelişimi. c)4 temel yeterliliği artırmak: yabancı dilde iletişim, dijital ve yeni bilgi ve iletişim teknolojisinin (TIC) kullanımı, kişilerarası ilişkiler ve sivil yeterlilikler; kültürel farkındalık ve sanatsal ifade, iki yıllık bir sürede 100 öğrencinin sosyal ve çapraz yeterlilikler (eleştirel düşünme, hesap verebilirlik, Avrupa işbirliğinin gelişimi) gelişimi d) İki yıllık bir süre zarfında, uluslararası iş birliği için 6 ortağın her birinin organizasyon kapasitesini geliştirmek.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Proje Ortağı
Scoala gimnaziala Nr. 168Proje Koordinatörü
LICEO ENRIQUESProje Ortağı
UROPEAN REGIONAL FRAMEWORK FOR CO-OPERATIONProje Ortağı
Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.sProje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2018-10-15
Bitiş Tarihi 2020-10-14
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları 2 adet Öğrenciler ve Öğretmenler için CLIL aktivitelerinin kullanımına yönelik mini rehber hazırlanacaktır.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Osman Aydoğar, Eser Kahraman
Projenin Uygulandığı Yer Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
Proje Bütçesi 0 TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge