Projeler

Proje: My Water of Life

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Çevre Eğitimi
Proje Adı My Water of Life
Proje Açıklaması Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Sağlık Bilgisi öğretmeni Fatma Kılıç ve Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde Kimya öğretmeni Gonca Bahar kuruculuğunda "My Water of Life ( Yaşam Suyum ) " eTwinning projesi 15.09.2020 tarihinde çalışmalarına başlamış olup 30.05.2021 tarihindesona erecektir. Projede İtalya, Portekiz, İspanya, Arnavutluk ve Türkiye'den 16 öğretmen üyemiz ve 120 öğrenci bulunmaktadır. Dünyada yaşamı başlatan su olup modern dünyada tüketim alışkanlıkları nedeniyle su kaynakları hızla kirlenmektedir. Günümüzde bir yandan su tüketimini artarken diğer yandan da bireylerin temiz suya ulaşımı giderek zorlaşmaktadır. Oysa suya erişim, insan haklarının bir parçası olması gerekirken, dünya üzerinde bütün suların % 3’ünü oluşturan içilebilir sulara, milyonlarca insan ulaşamamakta ve bu nedenden dolayı ölmektedir (Kılıç ve Karataş: 2018). Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı belirsiz bir geleceğe sürüklemekte olup su zengini olan ülkeleri bile tehdit etmektedir. Bu nedenle canlılar için hayati bir kaynak olan suyun korunması ve tasarrufu için su okuryazarlığı son derece önemlidir. Bu projeyle, öğrenciler günlük yaşamlarında suyun davranışlarını gözlemleyerek onun nasıl kirlendiğini ve nasıl korunması gerektiğini deneyimleyerek öğrenecektir. Su okuryazarlığının öğrenciler arasında yaygınlaşması (Dinç, 2018) ekolojik sistemin korunmasına önemli katkı sağlayacaktır.
Proje Amacı Bu proje ile dünya üzerinde giderek artan su kirliliğe karşı öğrencilerde su bilinci oluşturarak su okuryazarı olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra dünyanın en önemli kaynaklarından biri olan ve sorumsuzca kullanılan suyun, öğrenciler, onların aileleri ve öğretmenlerimizin daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin, yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojileri web 2.0 araçları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2020-09-15
Bitiş Tarihi 2021-05-30
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Bu proje ile birlikte öğrenci, veliler ve öğretmenlerin su okuryazarlığının artması, öğrencilerin yararlanacakları ya da kullanacakları teknolojik araçlar sayesinde su tüketimi konusunda tutum ve davranışlarının olumlu yönde değişmesi beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin projede kullanacakları yabancı dil sayesinde bu alanda bilgi ve becerileri gelişecek ve onlar dijital ortamda teknolojik araçların güvenli bir şekilde kullanımını öğreneceklerdir.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Fatma Kılıç
Projenin Uygulandığı Yer
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge