Projeler

Proje: Bu Benim Fidanım

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Doğa Bilimleri
Proje Adı Bu Benim Fidanım
Proje Açıklaması “İnsanın yaşam amacı olmalı “ ilkesinden yola çıkarak ,bu dünyaya yapmak için geldiğimiz şey , insanlığa sunacağımız katkıdır. Toplumsal düzeyde iz bırakıp gidenler sürekli hatırlanır. Dünyayı saran Covid 19 virüsü yaşam tarzlarımızda farklılıklar oluştursa da bu dünyada iz bırakamayacağımız anlamına gelmez. Bu düşüncelerden hareketle öğrencilerin tohumdan fidana , fidandan ağaca serüveni ile iz bırakmalarını, dünyaya imza atmalarını hedefledik. Öncelikle yediklerimizin içindeki tohumu öğrencilere fark ettirme , bunları çöp ile değil toprak ile buluşturmalarını istiyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz ; sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi ,doğayı koruma bilinci , hangi bitki örtüsünün hangi bölgeye ait olduğu gibi konularda genel kültürlerini zenginleştirmiş olacaktır. Pandemi sürecinde toplumdan soyutlanan çocukların doğaya katkı sağlayarak üretmesi ve sosyalleşmesi sağlanacaktır.
Proje Amacı - Çocukla ağaç arasında duygusal bir bağ kurarak geleceğin yetişkin bireyleri olan çocuklarımızın ağaç ve doğa konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak. - Öğrencileri fidan dikimine özendirmek, ağaçların çevrenin korunmasında farkındalık oluşturmak. - Toplumda sürdürülebilir kalkınma bilinci oluşturmak. - Bitkinin bölümlerini ve gelişim özelliklerini bilmelerini sağlamak - Bitki çeşitliliği ile coğrafi bölgeler arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak - Güvenli internet kullanımına göre hareket edebilmek - Öğrencilerde sorumluluk duygusunu arttırmak ve problem çözme becerilerini geliştirmek - Tohumdan meyveye giden uzun süreli bu yolda emek ve sabırla ürün elde edilebileceği bilincini oluşturmak - Covid 19 pandemi sürecinde evde vakit geçirmek durumunda kalan öğrencilerin sosyalleşmelerini destekleyerek hobi edinmelerini sağlamak - Pandemi süreci gibi olağanüstü hallerde dahi öğrencilerin güçlü yönlerini keşfettirerek hayata iz bırakmalarını sağlamak
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Gazi Ortaokulu Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2020-09-07
Bitiş Tarihi 2021-09-13
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Hedeflenen sonuçlar - Salgın hastalığın olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak - Proje sonunda öğrencilerin yetiştirdiği fidanların bir araya getirildiği bir fidanlığın oluşturulması - Öğrencilerimizin çekirdekten elde ettiği fidanları yetiştirerek sorumluluk duygusunu kazanmaları - Bitki çeşitliliği ile coğrafi bölgeler arasındaki ilişkiyi fark etmeleri - Olağanüstü hallerde kriz durumlarını yönetebilmeyi öğrenmeleri - Pandemi sürecinde güvenli internet kullanımının sağlanması - “Bir Fidanın Hikayesi” adlı kitapçığın öğrenciler tarafından hazırlanması
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Ceyhan Ergin,Mesut Payhan,Nuray Keten, Şerife Yantiri,Fatma Zehra Orhan,Elif Göktaş,Fatma Ergin
Projenin Uygulandığı Yer Gazi Ortaokulu, Niğde
Proje Bütçesi 0 TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge