Projeler

Proje: Tasarımla Etkileşim

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Teknoloji ve Tasarım
Proje Adı Tasarımla Etkileşim
Proje Açıklaması Covit19 pandemi dönemini ülkemizde ve tüm dünyada yaşamın tüm boyutlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Öğrencilerin bu süreci en az hasarla atlatmaları için; akademik, sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirilmesi hususunda teknoloji ve tasarımın öneminin kavratılması, yapılacak etkinliklerle, aileden öğrendikleriyle ve okuldan aldıkları bilgileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkına varma, farklı problemleri yakalama, bunlara empati kurarak yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım haline getirerek, ülkemizde ve dünyadaki öğrencilerle buluşturarak akademik başarılarının, sosyal ve kültürel becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.Proje çalışmalarının öngörülen bitiş tarihi Haziran 2021'dir.
Proje Amacı Strateji geliştirme,takım ruhu,eleştirel düşünme yönlerinin geliştirmeleri, Teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmaların önemini kavramaları, Öğrencilerin bedensel ve ruhsal sağlıklarına dikkat etmelerinin önemini kavramaları, okul derslerinin yanında fiziksel ve çeşitli aktivitelere katılarak zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, Teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanarak, ürün geliştirme çalışmaları yapmaları, Kültürel gelişmelerin güçlendirilmesi, Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemesi, Farklı takımlarla etkili ve saygılı bir şekilde çalışabilme becerilerini göstermesi, Sosyal yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal faydalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması, Farklı coğrafi şartlardaki hayat biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar hakkında bilgi sahibi olması, Geometri tahtası ile çokgenleri isimlendirmesi, oluşturması ve temel elemanlarını tanıması beklenmektedir.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Gazi Ortaokulu Proje Koordinatörü
Atatürk OrtaokuluProje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2020-11-26
Bitiş Tarihi 2021-06-30
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları • Öğrenciler yaşamlarındaki problemlerin farkına varır. • Belirlediği problemi çözmeye yönelik araştırma yapar. • Meraklarını, hayallerini, düşüncelerini ifade eder. Yaratıcılığı ve özgünlüğü açıklar ve yeni fikirleri benimsemek için dünya şartlarını anlar. • Farkına vardığı sorunların birini seçerek çözüme yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar. • Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur. • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşantıları üzerindeki etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. • Sosyal, kültürel ve tarihi bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. • Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı etkileyici faaliyetlere katılır. • Farklı takımlarla etkili ve saygılı bir şekilde çalışabilme becerilerini gösterir. • Yeni fikirleri etkili bir şekilde geliştirir, hayata geçirir ve iletişim kurar.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Ceyhan Ergin Şerife Yantiri
Projenin Uygulandığı Yer
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge