Projeler

Proje: Change Begins With Me

Proje Türü eTwinning
Proje Alt Türü Çevre Eğitimi
Proje Adı Change Begins With Me
Proje Açıklaması Son günlerde hızla artan dünya nüfusu doğada büyük tahribatlara neden olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Mevcut nüfus dengesizlikleri ve tüketim talepleri dünyada ciddi farklılıklar gösterse de, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin üst sınıflarında tüketim davranışlarında önemli bir artış görülmektedir. Gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere toplumun önemli bir kısmı tüketim toplumu haline gelmiştir. "Tek kullanımlık" ile özdeşleşen bu toplumsal dönüşüm, dünyayı kirlettiği gibi, insanları tüketim açısından da rekabete sokmaktadır. Ancak bu tüketim çılgınlığı sadece günümüz insanının değil, gelecek nesillerin de bu dünyada yaşamasını zorlaştırmaktadır. Sınırlı dünya kaynakları nedeniyle, gerek dünya nüfusundaki artış gerekse artan karşılanma ihtiyacı dünyada hızlı su, hava ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Dünyanın ve insanlığın geleceği, mevcut tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine bağlıdır ve bu tüketim alışkanlıkları değişmedikçe dünya gelecek nesiller için yaşanabilir bir yer olmayacaktır.
Proje Amacı Proje kapsamında öğrencilerimizin doğal kaynakları koruma, kaynakları olabildiğince yeniden kullanma, geri dönüşümün doğaya faydaları konusunda bilinçlendirilmesi ve her zaman doğayı koruyan bilinçli tüketiciler olmalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları, diğer ülkelerdeki geri dönüşüm örneklerini öğrenmeleri, yabancı ortaklıklar aracılığıyla yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve teknolojiyi etkin kullanmaları hedeflenmektedir.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2022-02-20
Bitiş Tarihi 2022-04-10
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Proje baş harflerinden oluşan ve geri dönüşüm temalı akrostiş şiir yazıldı. Tasarruf ile ilgili afişler hazırlandı ve dağıtıldı.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Fatma Kılıç
Projenin Uygulandığı Yer Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Bütçesi TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge