Projeler

Proje: Avrupa'da E-ticaret Uygulama Yöntemleri Stajı

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim
Proje Adı Avrupa'da E-ticaret Uygulama Yöntemleri Stajı
Proje Açıklaması Projemizde faaliyetlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile ile katılımcılarımız ,okulumuz ayrıca işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar için yeni uygulamaların öğrenilmesi ile olumlu sonuçlar üreteceği düşünülmektedir. Katılımcılarımızın alanlarında AB standartlarında eğitim almak ve staj uygulama yaparak mesleki anlamda daha donanımlı olacaklar, mesleki anlamda yetkinlikleri ve istihdam şansları artmış olacaktır. Katılımcılarımızın yurt dışında edindikleri tecrübe ile dil becerilerinin gelişmesi sağlanmış olacaktır. Bölgemizde İşbirliği içinde olduğumuz işletmeler mesleki anlamda yetkinlikleri artan ve yurt dışı tecrübesi yaşayan katılımcılarımızla kalifiye eleman ihtiyaçlarına cevap bulabileceklerdir. Katılımcılarımızın Yurt dışına çıkış tecrübesi ile kültürel ,dilsel ve kişisel gelişimleri olumlu değişiklikler olacak bu durum onların iş ve toplum yaşantılarına katkı sunacaktır. Proje katılımcılarımızın yapacakları çalışmalar ve toplantılar ile proje katılımcısı olarak görev alamayan Okulumuzdaki Bilişim teknolojileri,Muhasebe Finansman ve Pazarlama Perakende alan öğrencilerinin E ticaret konusundaki farkındalıklarına olumlu yönde etki ederek katılımcılarımızın tecrübelerinden yararlanma fırsatı ile diğer öğrencilerimizin de üzerinde olumlu etki bırakması sağlanacaktır. Katılımcılarımızın elde edeceği Europass Hareketlilik Belgesi, yurt dışı ortaklarımızdan alınan sertifika ve diğer belgelerle elde edinilen kazanımların tanınması sağlanacak .Böylelikle katılımcılarımızın emsallerine göre istihdam edilebilme şanslarını arttıracaklardır. Katılımcılarımızın Yurt dışındaki çalışmalar ile özgüven, Takım Çalışması ve disiplinli çalışma gibi kazanımları elde edecekler ayrıca Avrupa toplum yapısını yerinde görerek AB uyum sürecinde Avrupa Vatandaşlık Bilinci oluşturulması sürecine katkı sağlayacaktır. Okulumuz uluslararası projeler üretmek ve projelere dahil olmak sureti ile proje yönetimi konusunda tecrübesini arttıracak bu kapsamda kurumsal kapasitesini daha yüksek oranda kullanarak gelecek dönemlerde de çalışma yapılmasını sağlayacaktır. Okulumuz bölgemizde E ticarette yeni ve yenilikçi uygulamaları tecrübe ederek ülkemiz iş gücü piyasası ile işbirliği içinde çalışması ile eleman istihdamında tercih edilir bir kurum olacaktır. Okulumuzun AB kurumlar ile etkileşimi ile kurumsal işleyiş ve kurum kültürü konularında gelişimini etkileyecektir. Projemizin iç ve dış paydaşlarımıza duyurulması ile okulumuzun bilinirliği ve prestijini arttıracak okulumuzun potansiyel öğrencilerce tercih edilebilirliğini arttıracaktır.
Proje Amacı Projemizde faaliyetlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile ile katılımcılarımız ,okulumuz ayrıca işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar için yeni uygulamaların öğrenilmesi ile olumlu sonuçlar üreteceği düşünülmektedir. Katılımcılarımızın alanlarında AB standartlarında eğitim almak ve staj uygulama yaparak mesleki anlamda daha donanımlı olacaklar, mesleki anlamda yetkinlikleri ve istihdam şansları artmış olacaktır. Katılımcılarımızın yurt dışında edindikleri tecrübe ile dil becerilerinin gelişmesi sağlanmış olacaktır. Bölgemizde İşbirliği içinde olduğumuz işletmeler mesleki anlamda yetkinlikleri artan ve yurt dışı tecrübesi yaşayan katılımcılarımızla kalifiye eleman ihtiyaçlarına cevap bulabileceklerdir. Katılımcılarımızın Yurt dışına çıkış tecrübesi ile kültürel ,dilsel ve kişisel gelişimleri olumlu değişiklikler olacak bu durum onların iş ve toplum yaşantılarına katkı sunacaktır. Proje katılımcılarımızın yapacakları çalışmalar ve toplantılar ile proje katılımcısı olarak görev alamayan Okulumuzdaki Bilişim teknolojileri,Muhasebe Finansman ve Pazarlama Perakende alan öğrencilerinin E ticaret konusundaki farkındalıklarına olumlu yönde etki ederek katılımcılarımızın tecrübelerinden yararlanma fırsatı ile diğer öğrencilerimizin de üzerinde olumlu etki bırakması sağlanacaktır. Katılımcılarımızın elde edeceği Europass Hareketlilik Belgesi, yurt dışı ortaklarımızdan alınan sertifika ve diğer belgelerle elde edinilen kazanımların tanınması sağlanacak .Böylelikle katılımcılarımızın emsallerine göre istihdam edilebilme şanslarını arttıracaklardır. Katılımcılarımızın Yurt dışındaki çalışmalar ile özgüven, Takım Çalışması ve disiplinli çalışma gibi kazanımları elde edecekler ayrıca Avrupa toplum yapısını yerinde görerek AB uyum sürecinde Avrupa Vatandaşlık Bilinci oluşturulması sürecine katkı sağlayacaktır. Okulumuz uluslararası projeler üretmek ve projelere dahil olmak sureti ile proje yönetimi konusunda tecrübesini arttıracak bu kapsamda kurumsal kapasitesini daha
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2019-09-01
Bitiş Tarihi 2020-08-31
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları - Yurt Dışı kurum ve işletmelerin projemiz konusundaki tecrübe ve bilgi birikimlerinden faydalanmak, - Katılımcı öğrencilerimizin kendi alanlarıyla ilgili kullanılan E Ticaret web tasarımı ve sosyal sistelerin görsellik ve dikkat çekiciliği , e-muhasebe konularında uygulamalar,e tahsilat,teslim ve sanal satış ve pazarlama teknikleri uygulamaları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. - e-ticaretin işleyişinin tüm yönleri ile öğrenilerek ülkemiz sektör ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik bilgiyle donatılmış ve yeniliklere açık kalifiye bir meslek elemanı olabilmeleri amaçlanmış Bu kapsamda katılımcılarımız elektronik ticaretin avantajlarını yerinde görmeleri ve uygulama yapma fırsatı ile , elektronik ticaretin hangi sektörlerde kullanıldığı, elektronik ticaretin sosyal ve iş yaşamına etkileri, elektronik ticaretin satın alma ve ödeme süreçleri ve e muhasebe ile entegrasyonu elektronik ticarette grafik ve web tasarımı içerik oluşturma ve elektronik ticarette pazarlama ve reklamcı
Projenin Kurumdaki Sorumlusu KADİR ÇEVİK
Projenin Uygulandığı Yer
Proje Bütçesi 39691 EUR

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge