Projeler

Proje: YES-UA(Yenilenebilir Enerji Teknisyenlerinin Uluslararası Akreditasyonu)

Proje Türü Avrupa Birliği - Erasmus+ Projeleri
Proje Alt Türü Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim
Proje Adı YES-UA(Yenilenebilir Enerji Teknisyenlerinin Uluslararası Akreditasyonu)
Proje Açıklaması Ülkemizde, yenilenebilir kaynaklar açısından iyi bir potansiyel bulunmaktadır. Son yıla kadar bu alanla ilgili mesleki eğitimde bir bölüm yok iken proje sahibi kurum olarak yerel katılımcı gönderen ortak kuruluşumuzun ülkemizde ilk olmaları, Türkiye de başka hiçbir yerde sektörün teknik elemanlar yetiştirmemesi projenin gerçekleştirilmesi adına ve akreditasyon sağlaması adına ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır. Gelişen dünya konjöktüründe geleceğin gençlerini ortak amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için, yararlanıcıların mesleki bilgi, beceri ve yabancı dillerini geliştirerek çevredeki potansiyel iş gücü kalitesinin arttırılması ve bunların yanı sıra Ortaklık düzeyinde; yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi sistemleri konusunda karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi, Yararlanıcı düzeyinde; ilgili bölüm öğrencilerimizin yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisi üretimi sistemleri konusunda bilgi kazanmaları, beceri ve yeterliliklerini güncellemeleri, Kurumlar düzeyinde ise; edinilen tüm bilgilerin ve kazanımların okulların; yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi sistemleri çalışmalarının ve eğitimsel altyapılarının Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin hareketlilik yer ve zamanları şu şekilde gerçekleşmiştir. Almanya; 17 öğrenci Niğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-6 Eğitmen 17 öğrenci İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -6 Eğitmen -(19Nisan 2015-2 Mayıs 2015) İsveç; 17 öğrenci Niğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-6 Eğitmen 17 öğrenci İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -6 Eğitmen --( 3 Mayıs 2015- 17 Mayıs 2015)
Proje Amacı Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında;n mezun olan ilk mezun öğrencilerimizin ve Alanda mesleki eğitim veren Teknik Öğretmenlerimizin Almanya ve İsveç te staj mahiyetinde eğitim ve mesleki işbirliği, akreditasyonunun sağlanması amaçlı gerçekleşen projemizdir. Projemizde Avrupa birliğine üye ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretiminde kullandıkları yeni teknolojilerin görülmesi, kendi çalışmalarımızda uygulanabilirliğinin tespit edilmesi ve okullarımızda akreditasyonun sağlanması adına eğitimsel altyapılarımızın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılarımızın mevcut eğitim anlayış ve ortamlarını; yenilikçi, araştırmacı, günümüz teknolojilerine uyumlu ve gelişen teknolojileri takip eden elemanlar olarak kendilerini geliştirmeleri, iş gücü kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitimlerini geliştirmelerine fırsat verilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü
İzmit Atatürk Mesleki ve TALProje Ortağı
İUVENTASProje Ortağı
EUPROCONProje Ortağı
Başlangıç Tarihi 2014-08-02
Bitiş Tarihi 2015-08-02
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Gelişen dünya konjöktüründe geleceğin gençlerini ortak amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için, yararlanıcıların mesleki bilgi, beceri ve yabancı dillerini geliştirerek çevredeki potansiyel iş gücü kalitesinin arttırılması ve bunların yanı sıra Ortaklık düzeyinde; yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi sistemleri konusunda karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi, Yararlanıcı düzeyinde; ilgili bölüm öğrencilerimizin yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisi üretimi sistemleri konusunda bilgi kazanmaları, beceri ve yeterliliklerini güncellemeleri, Kurumlar düzeyinde ise; edinilen tüm bilgilerin ve kazanımların okulların; yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi sistemleri çalışmalarının ve eğitimsel altyapılarının Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin hareketlilik yer ve zamanları şu şekilde gerçekleşmiştir.
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Türker YAVUZER
Projenin Uygulandığı Yer Almanya-Mannheim/İsveç Stockholm
Proje Bütçesi 136000 EUR

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge