Projeler

Proje: Enerjimiz Güneş Olsun;Okullarımız Yeşil Olsun

Proje Türü AHİKA
Proje Alt Türü Mali Destek
Proje Adı Enerjimiz Güneş Olsun;Okullarımız Yeşil Olsun
Proje Açıklaması Fizibilite ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarından Güneş enerjisinden fotovoltaik paneller ile elektrik elde etme ile sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması ve öğrenme ortamlarının fiziksel altyapısının geliştirilmesi bölgemizde sürdürülebilir kazanımları sağlamak adına yeşil okul kavramını geliştirme Niğde Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün stratejik planları arasında yer almaktadır. Bu projemiz ile. Alt yapısından sorumlu olduğumuz toplamda 10 Eğitim kuruluşu ve Öğrenci pansiyonlarımızın Enerji ihtiyacını Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi üretimi sağlayarak gidermeyi ve Elektrik sarfiyatından tasarruf etmeyi ve bölgemizde örnek model olarak Yenilenebilir Enerjinin teşvik edilmesini planlamaktayız.Kurumumuz bünyesinde yer alan alt kurumlarımız(okullarımız,pansiyonlarımız vb..) 10 adet modern standartlarda yenilenebilir 3 kw kurulu güç 15 kw depolu güç olmak üzere toplamda 30 kw kurulu güç yaklaşık 150kw depolu güç ile ayrıca yıllık bazda ortalama 6 saat güneşlenme süresi ile günlük minimum 180 kw enerji üreteceğimiz çatı-ada sistem fotovoltaik enerji santralleri kurulacaktır. Kurulan sistemler hem bölge ekonomisine büyük katkı saglayacak hem de yenilenebilir enerji uygulama ve egitimsel altyapıda örnek teskil edecektir. Ayrıca çatı tipi günes enerjisi santrallerinden üretilen enerjiden elde edilen elektrik enerjisi ölçüm panoları ve ölçü aletleri ile görünürlügü saglanarak dogal kaynakların kullanımı ve yöntemleri tesvik edilecektir.
Proje Amacı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisinden Elektrik enerjisi elde etmede; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Elektrik Piyasası düzenleme kurumunun yayınlamış olduğu güneş radyasyon haritasına göre Niğde İlimiz birinci öncelikli bölgededir. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bir mesleki ve teknik eğitim kurumumuzda da Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü bulunmaktadır. Bu kurum bünyesinde yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları neticesinde 3 kWh lık kurulu güç ile gün içerisinde 24 kW üretim ve 15 kW depolama ile yaklaşık 40 kW lık elektrik enerjisi üretimi ortalama bir binamızın elektrik ihtiyacını gidermekte ve Elektrik sarfiyatından büyük tasarruf sağlamaktadır. Sıfır karbondioksit emisyonu ile doğa ile yüzde yüz dost olan bu Güneş enerjisinden Elektrik enerjisi elde etme kurumlarımızın altyapısından sorumlu Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Altyapısından sorumlu olduğumuz alt kurumlarımız incelendiğinde; örnek model olacak güneye bakan çatı cepheli kurumlarımız tespit edilmiştir. Bu kurumlarımızın enerji giderleri, yıl içerisindeki Eğitime, Öğretime açık olan zaman dilimleri , barınan ve eğitim alan öğrenci sayıları, elektrik enerjisi tüketim sarfiyatları göz önüne alınarak toplamda 10 model okul ve pansiyonun Yeşil Eğitim yuvalarına dönüştürülmesi planlanmıştır.
Projeyi Yürüten Kurum(lar)
Kurum adıProjedeki Rolü
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ortağı
Niğde Milli Eğitim İl MüdürlüğüProje Koordinatörü
Başlangıç Tarihi 2015-07-21
Bitiş Tarihi 2016-10-01
Hedeflenen / Gerçekleşen Proje Çıktıları Potansiyel yararlanıcılarımıza enerji santralerimiz ile bir adet teorik, 5-10 adet uygulamalı egitim yapılması. 1 adet Yenilenebilir Enerji çözümleri konferansı. 2 adet basın toplantısı 1 adet açılıs ve kapanıs toplantısı En önemlisi hem ülkemizin gelecegi hem memleketimizin gelecegi Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine eğitim kurumlarımızdaki örnek model kurulumları ile Ahiler bölgemizde ve tüm Türkiye için örnek olacaktır
Projenin Kurumdaki Sorumlusu Türker YAVUZER
Projenin Uygulandığı Yer Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Bütçesi 352000 TRY

© 2017-2018 Niğde İl MEM Ar-Ge